Klinická studie EMN-03

Protokol č. AC-004-EU

Aktivní centra: FN Brno, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava a VFN Praha

Popis studie: studie fáze 3, randomizovaná, kontrolovaná, otevřená, multicentrická

Studie srovnává léčbu u neléčených pacientů s AL amyloidózou. V rámci studie se pacienti zařadí do jednoho ze dvou ramen – MDex (melfalan + dexametazon) nebo BMDex (bortezomib + melfalan + dexametazon). Jedná se o akademickou studii.

Schéma studie EMN-03

Hlavní vstupní kritéria

 • Histologicky prokázaná diagnóza amyloidózy
 • Pacienti nevhodní nebo odmítající Tx
 • ECOG 0–2
 • Měřitelné onemocnění v séru
 • Postižení srdce, ledvin, GIT či periferního nervového systému
 • Adekvátní laboratorní hodnoty

Hlavní vylučovací kritéria

 • Onemocnění hereditární formou amyloidózy
 • Přítomnost non-AL amyloidózy
 • Předešlá léčba onemocnění plazmatických buněk
 • Počet plazmocytů v kostní dřeni nad 30 %
 • Pacienti se srdečním onemocněním (NYHA III-IV)
 • Onemocnění mnohočetným myelomem