Amyloidózový registr

RMG registr

Registr monoklonálních gamapatií (GMG) je jedním z projektů České myelomové skupiny. Důvodem pro jeho vytvoření byla snaha zahájit sledování dat nemocných s monoklonálními gamapatiemi. Cílem registru je sledování incidence, sledování a zjištění efektu jednotlivých léčebných modalit včetně výskytu nežádoucích příhod a toxicity.

Od 1. 1. 2014 byl registr RMG rozšířen také o diagnózu amyloidózy.