Klinické studie v ČR

Co je to klinická studie?

Klinická studie je plánovaný výzkum, který slouží ke stanovení bezpečnosti a účinnosti nových léčebných protokolů.

Kdo se může klinické studie účastnit?

Pacienti, kteří splňují podmínky nutné ke vstupu do studie. Těmto pacientům může lékař nabídnout účast v klinické studii. Lékař potenciálního účastníka klinické studie seznámí s informacemi o léčbě, plánu léčby, potencionálních nežádoucích účincích a na základě těchto informací se pacient rozhodne, zdali do studie chce vstoupit.

Pacienti, kteří jsou zařazeni do studie, jsou pečlivě sledováni (zpravidla na kontroly docházejí častěji než pacienti podstupující standardní léčbu).

Více informací o klinických studiích lze nalézt v brožuře České myelomové skupiny „Klinické studie a myelom – základní informace pro nemocné“.

Aktivní amyloidózové klinické studie v ČR

V České republice jsou momentálně aktivní dvě amyloidózové studie – studie Tourmaline AL1 a studie EMN-03.